Home - คฑา ชินบัญชร
ฮวงจุ้ยดี มีเฮง
ไพ่ทาโร่
ชื่อดี ชีวีมงคล
ดูดวง 12 นักษัตร
ตอบคำถาม
อ.คฑา พาเที่ยว
สวดมนต์ ลดร้อน
ทำบุญกันเถิด
ติดต่อเรา
บอร์ด
  ฮวงจุ้ยร้านอาหาร


 หลักในการใช้ตรวจสอบฮวงจุ้ยภัตตาคาร  ร้านอาหาร มีปัจจัยสำคัญอยู่  2  ประการ  คือ  มีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน                 ปัจจัยภายนอก  ได้แก่                                                  ปัจจัยภายใน  ได้แก่            -  ทำเลที่ตั้ง                                                                       -  ตำแหน่งของประตูใหญ่            -  ทิศของอาคาร                                                               -  ตำแหน่งของครัวและเตา            -  แม่น้ำ  ลำธาร  และถนน                                                - ตำแหน่งของโต๊ะแคชเชียร์            -  เสาไฟฟ้า                                                                        -  ตำแหน่งของเครื่องเก็บเงินสด            -  ต้นไม้                                                                              -  ธาตุของเจ้าของ            -  สะพาน                                                                           -  ตำแหน่งของโต๊ะทำงาน            -  รูปทรงอาคาร                                                                -  ตำแหน่งของห้องน้ำ            -  สีของสิ่งแวดล้อม                                                          -  สี            -  ป้าย                                                                                -  รหัส และธาตุของเจ้าของ การเลือกทำเลที่ตั้ง                การเลือกทำเลที่ตั้งร้านสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกทำเลก็คือ                1.  ต้องเลือกทำเลที่ดูแล้วไม่ตาย มีพลังของชีวิต ซึ่งหมายถึงมีผู้คนผ่านหนาแน่นและไม้                     เป็นทางตัน                2.  ถ้ามีถนนอยู่ด้านหน้า  ควรเป็นถนนที่โค้งเข้า  ไม่ควรเลือกถนนใหญ่มากเพราะกระแสชี่             จะแรง แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรเลือกถนนที่โค้งเข้าหรือโค้งโอบล้อมที่เรียกกันว่าโค้งมังกร                3.  ถ้าเป็นทำเลที่อยู่ใกล้บึงน้ำ  ต้องเป็นน้ำที่มีชีวิต  เป็นน้ำที่มีการเคลื่อนไหวไม่ใช่น้ำนิ่ง                   หรือน้ำเสียเพราะถ้าน้ำนิ่งหรือน้ำเสียจะเป็นที่ที่กระแสชี่ไม่ดี  แต่ถ้าน้ำเคลื่อนไหวแรง        เกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน                4.  รูปร่างและขนาดของที่ดิน  ถ้าที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จะ     เป็นลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี                5.  ควรดูสิ่งแวดล้อมรอบอาคารด้วยว่ามีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มดีหรือไม่ เพราะที่ๆ มีต้นไม้ขึ้น                 เขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นทำเลฮวงจุ้ยที่ดี  ถ้าต้นไม้แห่งเหี่ยวเฉาตายถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดี                6.  ผืนดินที่ติดเนินเขาและสามารถมองเป็นทะเล หรือแหล่งน้ำไกลๆ จะมีฮวงจุ้นดีกว่าผืน                 ดินที่อยู่ติดทะเล                7.  ทำเลที่มีฮวงจุ้ยดี ควรมีเนินมังกรเขียวสูงกว่าเนินเสือขาว เนินในที่นี้อาจหมายถึง อาคาร               บ้านเรือน  หรือถนนหนทางก็ได้ 


 

 2010@khatha.com
 ContactAdmin: khatha@gmail.com, Tel : 080-2222618
 DeSigN By: TG-Network Co.,Ltd.